การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ 2 แห่งในเมือง Neak Leung Town และ Prey Veng Town ในจังหวัด Prey Veng Province

24 Oct 2013

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ในจังหวัด Prey Veng Province ประเทศกัมพูชาได้แก่ 1) เมือง Neak Leung Town และ 2) เมือง Prey Veng Town

1) สำนักงานขายที่ Neak Leung Town เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 31 ของ จีแอลเอฟ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA HENG OUN ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา

Neak Leung Town เป็นเมืองแห่งการพาณิชย์ ในจังหวัด Prey Veng Province ประเทศกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1 ติดแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางประชาคมของเมือง และยังเป็นเมืองหลวงของเขต Peam Ror District เมือง Neak Leung นี้ สามารถไปถึงได้โดยขึ้นแพขนานยนต์ จาก Kampong Phnum ในจังหวัด Kandal Province หรือ ขึ้นเรือล่องตามลำน้ำโขง

2) สำนักงานขายที่ Prey Veng Town เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 32 ของจีแอลเอฟ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA POR LENG, ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา

Prey Veng Town เป็นเมืองหลวงของ จังหวัด Prey Veng Province ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชา เมืองนี้ตั้งอยู่บนทางหลวงที่ 11 ระหว่าง Neak Leung และ กำปงจาม และอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ ประมาณ สองชั่วโมงครึ่ง ทางรถยนต์ และ สามชัวโมง จากเมือง โฮชิมิน ซิตี้

1) HONDA HENG OUN

2)HONDA POR LENG