การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ ใน Tramkok District, Takeo Province

24 Dec 2013

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่ ใน Tramkok District, Takeo Province สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA CHHAY HY ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 44 ของบริษัทในประเทศกัมพูชา

Tram Kak District เป็นเขตหนึ่งในจังหวัด Takeo Province ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศกัมพูชา จากการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศกัมพูชาในปี 1998 Takeo Province มีประชากร 144,032 คน