การเปิดสำนักขายแห่งใหม่ ใน Poipet Town, Banteay Meanchey Province

21 Dec 2013

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่ ในเมือง ปอยเปต (Poipet Town) จังหวัด Banteay Meanchey Province สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA SENG HOUT ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 43  ของบริษัทในประเทศกัมพูชา

Banteay Meanchey Province เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา มีพรมแดนด้านทิศตะวันออก ติดกับ Oddar Meanchey และ เสียมเรียบ ทิศใต้ติดกับจังหวัดพระตะบอง และมีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย

Banteay Meanchey เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของกัมพูชา โดยมีจำนวนประชากร 678,033 คน ซึ่งเป็นอันดับที่ 10 ของกัมพูชา  เมืองปอยเปต (Town of Poipet)  เป็นส่วนที่อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศที่ใช้ข้ามมายังประเทศไทย