การเปิดสำนักขายแห่งใหม่ ใน Koh Kong Province ประเทศกัมพูชา

25 Nov 2013

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่ ในจังหวัด Koh Kong  ประเทศกัมพูชา  สำนักงานขายแห่งใหม่ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA DONG TUNG ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 42 ของบริษัท

เกาะกง (Koh Kong Province) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของประเทศกัมพูชา และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ หลังจากที่รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนมาอาศัยในเกาะกง ก็มีประชาชนหลั่งไหลกันอพยพเข้ามาอาศัยในเกาะกงมากยิ่งขึ้น  มีการประเมินว่าเกาะกงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 16 ต่อปี การเติบโตอย่างรวดเร็วของเกาะกงนั้น ส่วนหนึ่งมีผลมาจาก แรงผลักดันทางการตลาดจากประเทศไทย และ เกิดจากการอพยพเข้ามาอาศัยในเกาะกงของประชาชนจากจังหวัดอื่นของกัมพูชา