การเปิดสำนักขายแห่งใหม่ ในเขต Prey Chhor District, จังหวัด Kampong Cham ประเทศกัมพูชา

21 Nov 2013

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่ ใน เขต Prey Chhor District, จังหวัด Kampong Cham ประเทศกัมพูชา สำนักงานขายแห่งใหม่ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA SEANGRANET ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 40 ของบริษัท

Prey Chhor District เป็นเขตที่อยู่ใจกลางของจังหวัด Kampong Cham ล้อมรอบด้วยเขตอื่น ๆ ในจังหวัด เขต Prey Chhor นี้ เป็นเขตที่สามารถจะเข้าถึงได้โดยทางรถยนต์ จาก เมืองกำปงจาม (Kampong Cham City), พนมเปญ (Phnom Penh) และ กำปงธม (Kampong Thom) เมืองหลวงของ Prey Chhor District เป็นเมืองตลาดที่พลุกพล่าน ซึ่งตั้งอยู่บนสี่แยกหลัก บนทางหลวงแผ่นดิน 7 ซึ่งอยู่ระหว่างพนมเปญและกำปงจาม