การเปิดสำนักขายแห่งใหม่ ในจังหวัด Svay Rieng Province ประเทศกัมพูชา

20 Nov 2013

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่ ในจังหวัด Svay Rieng ประเทศกัมพูชา สำนักงานขายแห่งใหม่ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA CHINGLONG ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 39 ของบริษัท

Svay Rieng ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชา และเป็นจังหวัดที่มีดินแดนยื่นเข้าไปในประเทศเวียดนาม ซึ่งล้อมรอบจังหวัด Svay Rieng ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้ มีจังหวัดเดียวในกัมพูชาที่ติดกับพรมแดนของ Svay Rieng คือจังหวัด Prey Veng