การเปิดสำนักขายแห่งใหม่ ในจังหวัด เสียมเรียบ (Diem Reap Province) ประเทศกัมพูชา

15 Nov 2013

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่ 2 แห่ง ในจังหวัด เสียมเรียบ (Siem Reap Province) ประเทศกัมพูชา สำนักงานขายแห่งใหม่ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA SENG HOUT และ HONDA SIEM REAP1 ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงาน 2 แห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 37 และ 38 ของบริษัท

เสียมเรียบ เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศกัมพูชา และใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศในด้านของจำนวนประชากรที่มีประมาณ 896,000 คน

1. HONDA SENG HOUT

2. HONDA SIEM REAP1