การเปิดสำนักขายแห่งใหม่แห่งที่ 2 ในจังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา

27 Oct 2013

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่เป็นแห่งที่ 2 ในจังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา

สำนักงานขายแห่งใหม่ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA TY CHHENGHAK ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 33 ของบริษัท

จังหวัดกำปงธม เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่กว้างเป็นอันดับที่สองของประเทศกัมพูชา โดยมีเนื้อที่ 15,061 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในตอนกลางของอาณาจักรพนมเปญ และมีประชากรประมาณ7 แสนคน