การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ 2 แห่งใน จังหวัด Stung Treng and Kratie Provinces

22 Oct 2013

เมื่อวันที่ 22 และ 23 ตุลาคม 2556 จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ในประเทศกัมพูชาได้แก่ 1) ที่จังหวัด Stung Treng และ 2) ที่จังหวัด Kratie ตามลำดับ

1) สำนักงานขายที่จังหวัด Stung Treng เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 29 ของ จีแอลเอฟ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA CHHOUR SUN ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา

จังหวัด Stung Treng ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา พรมแดนทางทิศตะวันออก ติดกับจังหวัด Ratanakiri ทางใต้ติดกับ Mondulkiri และ Kratie และทิศตะวันตกติดกับ จังหวัด Kampong Thom และ Preah Vihear.

2) สำนักงานขายที่ จังหวัด Kratie Province เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 30 ของจีแอลเอฟ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA LIM HORNG, ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา

จังหวัด Kratie ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ทางตอนใต้ของจังหวัด Stung Treng พรมแดนทางทิศตะวันออกอยู่ติดกับ Mondulkiri ทิศตะวันตกอยู่ติดกับจังหวัด Kampong Thom ส่วนทิศใต้ อยู่ติดกับจังหวัด Kampong Cham และประเทศเวียดนาม

1) HONDA CHHOUR SUN

2) HONDA LIM HORNG