การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ใน Memot District ในจังหวัดกำปงจาม

21 Oct 2013

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ที่ Memot District ในจังหวัด Kampong Cham ในประเทศกัมพูชา สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA SOK EAN ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 28 ของบริษัทในกัมพูชา

Memot District ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกสุดในจังหวัดกำปงจาม (Kampong Cham) และมีเขตแดนติดกับประเทศเวียดนาม โดยมีอำเภอหลักชื่อ Memot town ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของจังหวัดกำปงจามไปทางทิศตะวันออกประมาณ 80 กม. ด้วยประชากรทีมีมากกว่า 110,000 คน ทำให้ Memot District จัดอยู่ในลำดับที่ 4 ของเขตที่มีพลเมืองมากที่สุดใน จังหวัดกำปงจาม