การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ใน จังหวัด Kampong Speu ประเทศกัมพูชา

17 Oct 2013

เมื่อวันที่17 ตุลาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ที่ จังหวัด Kampong Speu ในประเทศกัมพูชา สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA HENG CHANTHA ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 24 ของบริษัท

Kampong Speu เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัด โพธิสัตว์ (Pursat Province) และ Kampong Chhnang ในตอนเหนือ โดยมีจำนวนประชากรประมาณ 716,000 คน ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ