การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ใน จังหวัด Pailin ประเทศกัมพูชา

11 Oct 2013

เมื่อวันที่11 ตุลาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ที่ จังหวัด ไพลิน (Pailin Province) ในประเทศกัมพูชา สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA HENG CHANTHA ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 20 ของบริษัท

ไพลิน (Pailin) เป็นจังหวัดทางทิศตะวันตกของกัมพูชา อยู่ทางตอนเหนือของทิวเขาบรรทัด ( Cardamom Mountains)  ซึ่งเป็นทิวเขาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชา และ ใกล้พรมแดนทางตะวันออกของประเทศไทย