การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ใน Thma Koul District, จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

10 Oct 2013

เมื่อวันที่10 ตุลาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ในประเทศกัมพูชา ที่ Thma Koul District, จังหวัดพระตะบอง สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA HUY TEANG ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 19 ของบริษัท

Thma Koul District เป็นเขตหนึ่งในจังหวัด พระตะบอง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา