การเปิดสำนักขายแห่งใหม่ในจังหวัด Banteay Meanchey ประเทศกัมพูชา

09 Oct 2013

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ในประเทศกัมพูชา ที่ จังหวัด Banteay Meanchey สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA LAO CHING HOUR ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 18 ของบริษัท

จังหวัด Banteay Meanchey เป็นจังหวัดในกัมพูชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของกัมพูชา โดยมีจำนวนประชากรประมาณ 678,000 คน ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ