การเปิดสำนักขายแห่งใหม่ในจังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา

08 Oct 2013

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ในประเทศกัมพูชา ที่ จังหวัดกำปงธม

สำนักงานขายแห่งใหม่ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDACHOUP KAOซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 17 ของบริษัท

จังหวัดกำปงธม เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่กว้างเป็นอันดับที่สองของประเทศกัมพูชา โดยมีเนื้อที่ 15,061 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในตอนกลางของอาณาจักรพนมเปญ และมีประชากรประมาณ7 แสนคน