บอร์ด GL อนุมัติแจกวอร์แรนท์ ให้ผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 3 ต่อ 1 ใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 ราคา 10 บาท หวังได้เงิน 3.4 พันล้าน ดันพอร์ตสินเชื่อโตเท่าตัวใน 2 ปี

01 Oct 2013

GL หวังได้เงินทุนก้อนใหม่อีกกว่า 3,415 ล้านบาท จากการออกวอร์แรนท์ จำนวน 341.57 ล้านหน่วย อายุ 2 ปี จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมฟรีๆ ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เปิดใช้สิทธิทุกเดือนในอัตราส่วน 1 วอร์แรนท์ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 10 บาท พร้อมออกหุ้นกู้อีก 2,000 ล้านบาท “มิทซึจิ” เผยเตรียมขยายงานใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเล็งเทคโอเวอร์บริษัทไฟแนนซ์ในภูมิภาคอาเซียน คาดพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อจะโตจาก 5,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาทภายใน 2 ปี นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติ 8 พ.ย.นี้

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL หนึ่งในผู้นำผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนท์ : GL-W3) จำนวน 341,568,986 หุ้น ซึ่งเท่ากับจำนวนหน่วยของวอร์แรนท์ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้ ยังมีมติให้ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ

“GL-W3 นี้ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกเดือน ภายในเวลา 2 ปี ในอัตราส่วน 1 วอร์แรนท์ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยราคาใช้สิทธิกำหนดไว้ที่หุ้นละ 10 บาท ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิทั้งหมด จะทำให้บริษัทฯ ได้เงินจำนวนประมาณ 3,415 ล้านบาท” นายมิทซึจิกล่าว

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการดังกล่าวจะนำเข้าขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรวอร์แรนท์ (Record Date) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็น 1 วันก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

สำหรับเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของวอร์แรนท์ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ขยายการให้บริการสินเชื่อ ทั้งในส่วนของการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา การให้สินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์เพื่อการเกษตรในประเทศกัมพูชา รวมถึงการใช้โมเดลธุรกิจในกัมพูชาเพื่อขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศลาวด้วย

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GL ให้ข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย สามารถทำได้เดือนละกว่า 9,000 คัน ซึ่งเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 30% และเป้าหมายที่จะปล่อยให้ได้เดือนละ 12,000 คัน ภายในสิ้นปีนี้น่าจะไม่มีปัญหา ส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศกัมพูชาจะแตะระดับ 2,000 คันต่อเดือนได้ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเดิมที่คาดว่าจะทำได้ภายในไตรมาสที่ 3 เล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นธุรกิจในกัมพูชา จึงต้องทำด้วยความรอบคอบ ประกอบกับเป็นช่วงของการวางระบบต่างๆ ซึ่งขณะนี้ระบบเครือข่ายการให้บริการได้ครอบคลุมจุดขายทั่วประเทศกัมพูชาแล้ว และพร้อมจะทำงานเชิงรุกได้อย่างเต็มที่

“เงินอีกส่วนหนึ่ง เราเตรียมไว้สำหรับการเข้าซื้อกิจการธุรกิจไฟแนนซ์ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ว่า GL จะเป็นบริษัทไฟแนนซ์ชั้นนำในอาเซียน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงรอจังหวะและโอกาส โดยได้เจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการไมโครไฟแนนซ์บางรายในประเทศกัมพูชา และธุรกิจเช่าซื้อในอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าภายใน 2 ปีข้างหน้า พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อของ GL จะเติบโตอีกเท่าตัว จากระดับ 5,000 ล้านบาทในปัจจุบัน สู่ระดับ 10,000 ล้านบาท” นายมิทซึจิกล่าว