การลงนามอย่างเป็นทางการในสัญญา Dealer Agreement

19 Jul 2013

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้จัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในสัญญา Dealer Agreement กับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทุกแห่งในประเทศกัมพูชา ที่โรงแรม โซฟิเทล พนมเปญ

ปัจจุบัน GLF มีสำนักงานขาย ตั้งอยู่ในร้านของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น16 แห่ง ในกรุงพนมเปญ รวมทั้งสำนักงานขายแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินการ ที่จังหวัดพระตะบอง และรัตนคีรี

นอกจากพิธีลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้ว ในงานยังมีการแนะนำทีมงาน และผู้บริหาร ของ GLF และมีการประชุมเพื่อชี้แจงวิธีปฏิบัติงานให้ผู้ร่วมงานรับฟังอีกด้วย