จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) เปิดสำนักการขายเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งในประเทศกัมพูชาที่จังหวัดรัตนคีรี

12 Jul 2013

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้ทำการเปิดสำนักการขายเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งในประเทศกัมพูชาที่จังหวัดรัตนคีรี 

สำนักงานขายแห่งใหม่ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA SOUN SORPHEA ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง

จังหวัดรัตนคีรีตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 630 กิโลเมตร มีพื้นที่ 10,782 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 150,000 คน