การเปิดสำนักขายแห่งใหม่ในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

09 Jul 2013

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2556, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้ขยายตัวสู่จังหวัดที่สองของประเทศกัมพูชา ซึ่งก็คือ จังหวัดพระตะบอง สำนักงานขาย (POS) 2 แห่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่นี่ ซึ่งเป็นก้าวแรกของบริษัทต่อการขยายตัวไปนอกกรุงพนมเปญ

จังหวัดพระตะบองอยู่ห่างจากพนมเปญประมาณ 300 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และจันทบุรีของประเทศไทย มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน

บริษัทได้เปิดสำนักงานขึ้นภายในสำนักงานขายรถจักรยานฮอนด้า 2 แห่ง คือ ฮอนด้าพันตี (HONDA PIN TY) and ฮอนด้าโฮชิวเคง (HONDA HOUR SIVKHENG) ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา 

จากการขยายสาขาครั้งนี้ทำให้บริษัทมีสำนักงานขายในประเทศกัมพูชาทั้งสิ้นรวม 15 แห่ง จีแอลเอฟมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าของอาเซียน และมีการว่าจ้างแรงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง พนักงานประจำสำนักงานขายที่พระตะบองได้รับการฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมจากสำนักงานใหญ่ของเราที่พนมเปญ

ในฐานะที่บริษัทได้รับอนุญาติจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชาให้ดำเนินธุรกิจ Financial Leasing แต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มพนักงานท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของอาเซียนผ่านบริการทางการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง