เยี่ยมชม

01 Jul 2013

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL และผู้บริหารธนาคารกลาง ประเทศกัมพูชา (National Bank of Cambodia หรือ NBC) ได้ร่วมเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ