พิธีทำบุญบริษัทฯครบรอบปีที่ 28 และพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี 2557

10 May 2014

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดให้มีการทำบุญ ครบรอบปีที่ 28 ซึ่งประกอบด้วย พิธีสักการะบูชาพระพรหมเจ้าที่ และพิธีสงฆ์ และ ตามธรรมเนียมปฏิบัติทุกปี ในวันเดียวกันจะมีพิธีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปี นอกจากนั้น ยังมีพิธีแจกของที่ระลึกสำหรับ บุคลากรที่ได้ทำหน้าที่เป็น วิทยากร ในการอบรมภายในองค์กร อีกด้วย

Mr. Mitsuji Konoshita, Chairman and Chief Executive Officer, addressed the opening of the ceremony.

Chairman pictured with the staff’s children who received scholarship for the academic year 2013

Chairman pictured with the staff who received souvenirs for being Lecturer for In-house Training Courses.

Pay Homage to Brahmin Shrine of the Company

Buddhist Ritual Ceremony

Signs Anointing for prosperity