การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ ในสำนักงานขายที่ใหม่ที่สุดของ ฮอนด้าในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

02 May 2014

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่ ใน สำนักงานขายที่ใหม่ที่สุดของฮอนด้า ในกรุงพนมเปญ สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA MEAN LEAP, ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 48 ของบริษัทในประเทศกัมพูชา

กรุงพนมเปญ เป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขง และ ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า “ไข่มุกแห่งเอเชีย” พนมเปญ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การเมือง และวัฒนธรรมของกัมพูชา มีประชากรถึง 2 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศ 15.2 ล้านคน