จีแอลเอฟ เริ่มเปิดให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คูโบต้า ประจำจังหวัด Kampong Chhnang ประเทศกัมพูชา

10 Mar 2014

มื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) เริ่มเปิดให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการเกษตรของ KUBOTA ในร้านตัวแทนจำหน่ายของ คูโบต้า, SORN CHEA ในจังหวัด Kampong Chhnang ประเทศกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่ที่ Trapaing Cheksa village, Sangkat Kampong Chhnang, Kampong Chhnang District, Kampong Chhnang Province.

Kampong Chhnang เป็นจังหวัดหนึ่งในตอนกลางของประเทศกัมพูชา และเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างจากพนมเปญไป 91 กิโลเมตร

KUBOTA SORN CHEA

The picture with owner of KUBOTA dealer SORN CHEA (ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าของร้านตัวแทนจำหน่ายคูโบต้า SORN CHEA)

The first visitor(ลูกค้ารายแรก)