การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ ใน Kien Svay District, Kandal Province

25 Feb 2014

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่ ใน Kien Svay District, Kandal Province ในประเทศกัมพูชา สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA SENG YOUHONG, ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 46 ของบริษัทในประเทศกัมพูชา

Kien Svay District เป็นเขตหนึ่งในจังหวัด Kandal ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา Kien Svay District เป็นเขตที่เชี่อมระหว่าง กรุงพนมเปญ กับจังหวัด Svay Rieng Province และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนา