การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ ใน Chhuk District, Kampot Province

12 Feb 2014

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาใหม่ ใน Chhuk District, Kampot Province สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA SREY OUN (Chhuk), ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 45 ของบริษัทในประเทศกัมพูชา

Chhuk District เป็นเขตหนึ่งในจังหวัด Kampot Province ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศกัมพูชา จากการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศกัมพูชาในปี 1998 Chhuk District มีประชากร 78,951 คน