GL ต้อนรับผู้บริหาร ตลท. ร่วมยินดีเข้า SET 100

18 Dec 2015

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ต้อนรับนางสาวสัจภา ทองประสาร ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีที่หุ้น GL ติดอันดับหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET 100