GLF เปิดสำนักขายแห่งใหม่ ในร้านของตัวแทนจำหน่ายฮอนด้า ใน Kandal ประเทศกัมพูชา

11 Nov 2015

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ในจังหวัด Kandal ประเทศกัมพูชา สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ Honda Authorize Dealer Sok Chou ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา ทำให้ สำนักงานแห่งนี้ เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 142 ของบริษัท สำนักงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ National Road #4, east of Thnal Totoeung market, Lum Hach Village, Lum Hach Commune, Ang Soul District, Kandal Province

ดังนั้น ในขณะนี้บริษัทได้เปิดสำนักงานแล้ว ดังนี้

  • ในสำนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายฮอนด้า จำนวน 58 แห่ง ทั่วประเทศกัมพูชา และ
  • ในสำนักงานขายของตัวแทนย่อยฮอนด้า จำนวน 84 แห่ง
    รวมเป็น 142 แห่ง