จีแอลไฟแนนซ์ เปิดให้บริการสินเชื่อในร้านตัวแทนจำหน่ายรายย่อย (Sub dealer) ในจังหวัด Pursat Province ประเทศกัมพูชา

15 Jul 2015

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดให้บริการสินเชื่อในร้านของตัวแทนจำหน่ายรายย่อย Honda Sub Dealer Chea Chhay ในจังหวัด Pursat ซึ่งตั้งอยู่ที่ South of Pursat Provincial market, Pursat city, Pursat province และสำนักงานขายแห่งนี้ เป็นแห่งที่ 139 ที่บริษัทได้เปิดทำการในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้แก่

  • 57 แห่ง ในสำนักงานขายของตัวแทนจำหน่าย (Honda Authorized Dealer)
  • 82 แห่งในสำนักงานขายของตัวแทนย่อย (Honda Sub-dealer)
    รวมเป็น 139 แห่ง