สารจากผู้บริหารเรื่องดัชนีตลาดลักทรัพย์กับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

21 Dec 2016

เรียน นักลงทุนทุกท่าน

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้รับคำถามจากนักลงทุนมากมาย ทั้งนักลงทุนรายย่อย สถาบันในประเทศและสถาบันต่างประเทศ ซึ่งสอบถามว่าเหตุใด GL จึงถูกคัดชื่อออกจากดัชนี SET100 หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการทบทวนรายชื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทฯ รู้สึกชื่นชมในความเอาใจใส่ที่นักลงทุนมีให้กับบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถให้คำตอบในคำถามนี้ได้ และเห็นว่าคำถามนี้ควรจะถูกถามโดยตรงไปยังตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลการคัดเลือกรายชื่อที่จะอยู่ในดัชนีดังกล่าว

ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า การที่ GL ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของ เซ็ทอินเด็กซ์นั้น ไม่ได้มีผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจออกไปอย่างรวดเร็วตามเป้าหมายหลักที่วางไว้ และจะเป็นเช่นนี้ต่อไป ซึ่งผลงานที่ผ่านมานั้นก็ทำให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี MSCI Thailand Small Cap Index (ในลำดับที่ 4 จาก 88 หลักทรัพย์) ดัชนีนี้สร้างขึ้นโดย MSCI ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศที่สำคัญในการจัดอันดับดัชนีหลักทรัพย์

อย่างน้อยที่สุด เหตุการณ์นี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ และเอาใจใส่ของทุกท่านต่อ GL และยังเป็นแรงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างดี ดังนั้น ในฐานะตัวแทนของผู้บริหาร ผมขอให้ความมั่นใจต่อทุกท่านว่า เราจะทำงานกันอย่างหนักเพื่อตอบสนองความคาดหวังของทุกท่าน ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานที่สูงของการดำเนินธุรกิจ

 

                                          ขอขอบพระคุณในความไว้ใจและการสนับสนุนที่ดีจากทุกท่าน

 

ด้วยความนับถือ

 

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ
ประธานกรรมการบริหาร