สรุปมติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

13 Dec 2016

สรุปมติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 16.45 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น

รายละเอียดติดตามได้ในวิดีโอที่นี่

ท่านสามารถดูสไลด์ประกอบการบรรยายของ VDO โดยดูเลขหน้าที่ปรากฏอยู่มุมซ้ายล่างบนหน้าจอ

 

Attachments