กราบแทบฝ่าพระบาทส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดี

13 Oct 2016

ข้าพระพุทธเจ้า นายโคโนชิตะ มิทซึจิ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทกรุ๊ปลีสจำกัด(มหาชน) รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับทราบประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากและได้ครองราชสมบัติปกครองประเทศมานานกว่า 70 ปี พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ และในครั้งนี้ได้ยังมาซึ่งความโศกเศร้าแก่พสกนิกร ชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับกลุ่มบริษัทของเราที่ดำเนินกิจการในราชอาณาจักรไทยเป็นฐานที่ตั้ง ข้าพระพุทธเจ้าและกลุ่มบริษัทฯ ขอถวายความอาลัยสูงสุดด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง

ในส่วนตัวของข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างล้นพ้นให้ดำเนินธุรกิจในราชอาณาจักรไทยมา กว่า19ปี การเสด็จจากไปของพระองค์ในครั้งนี้นำมาซึ่งความโศกศร้าให้กับพวกเราเป็นอย่างมาก

โดยส่วนตัวของข้าพระพุทธเจ้าและกลุ่มบริษัทของพวกเรา ขอให้คำมั่นว่าจะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตเจริญก้าวหน้าเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่มีแก่พวกเรา ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
นายโคโนชิตะ มิทซึจิ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน บริษัทกรุ๊ปลีสจำกัด(มหาชน)