คำอธิบายเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องการถือหุ้นของ JTrust

04 Jul 2016

เรียน นักลงทุนทุกท่าน

บริษัทใคร่ขอเรียนชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ JTrust Asia Pte.Ltd. (JTA) ว่าในเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ จะไม่แสดงชื่อ JTA เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกต่อไป เนื่องจาก JTA ได้โอนหุ้นในส่วนของตนไปฝากไว้กับคัสโตเดียน ดังนั้น ในระบบของตลาดหลักทรัพย์ จึงแสดงแต่เพียงชื่อของคัสโตเดียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแทน ซึ่งการโอนหุ้นให้กับคัสโตเดียนดูแลของ JTA ในครั้งนี้ อาจทำให้นักลงทุนสับสนได้

JTA เป็นบริษัทในกลุ่มของ J Trust Company Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยหนึ่งในบริษัทย่อยก็คือ J Trust Bank ซึ่งนับเป็นหุ้นส่วนสำคัญทางธุรกิจที่มีเจตนารมย์อันแรงกล้าร่วมกับบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจที่ประเทศอินโดนิเซีย ด้วยโมเดลธุรกิจ “ดิจิทัล ไฟแนนซ์” ไปด้วยกัน

ถึงแม้ว่าในเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์จะไม่ปรากฎชื่อว่า JTA เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง แต่แท้ที่จริงแล้ว JTA ยังคงถือหุ้นจำนวนร้อยละ 6.43 ตั้งแต่เมื่อแรกแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเช่นเดิม โดยมิได้ขายหุ้นแม้แต่หุ้นเดียว การใช้บริการคัสโตเดียนเป็นผู้ดูแลหุ้นให้นั้น ถือเป็นเรื่องปกติที่มีการปฏิบัติกันทั่วโลก และการไม่ปรากฎชื่อเจ้าของหุ้นในระบบของตลาดหลักทรัพย์นั้นก็ถือเป็นเรื่องปกติที่กระทำได้เช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนยืนยันต่อนักลงทุนผู้มีเกียรติของเราอีกครั้งว่า JTA ไม่เคยมีความตั้งใจที่จะขายหุ้น GL เลยและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับ JTA ก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ในความเป็นจริงแล้ว สัญญาที่มีระหว่างกันเมื่อตอนที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ระบุว่า JTA จะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 2 ปี

ในวันนี้ เราได้ติดต่อไปที่ JTA อีกครั้ง และขอประกาศแทน JTA ว่า JTA ขอยืนยันต่อนักลงทุนทุกท่านว่า JTA ยังคงเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ของ GL ในการขยายธุรกิจที่จะนำธุรกิจอันเป็นนวัตกรรมใหม่ “ดิจิทัลไฟแนนซ์” โมเดลไปสู่ชาวโลกร่วมกัน โดยที่ไม่เคยมีความตั้งใจที่จะขายหุ้นแต่อย่างใดเลย

ท่านสามารถเข้าไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ในเว็บไซท์ของบริษัท ซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

URL: http://gl.listedcompany.com/news.html/id/531876