บอร์ด GL สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น

29 Apr 2016

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL หนึ่งในผู้นำผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และผู้บุกเบิกดิจิทัลไฟแนนซ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.1560 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศ CLMV