GL เล็งขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท รับแผนรุกขยายตลาดและทำ M&A ในอาเซียน

16 Mar 2016

บมจ.กรุ๊ปลีส ผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิตอลไฟแนนซ์ เดินหน้าขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเพดานวงเงินออกหุ้นกู้ เป็น 2,500 ล้านบาท จากเดิม 2,000 ล้านบาท ใช้เป็นแหล่งเงินทุนขยายธุรกิจดิจิตอลไฟแนนซ์ในอาเซียน และทำดีล M&A เข้าควบรวมกิจการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผล 0.156 บาทต่อหุ้น ด้านผู้บริหารมั่นใจผลการดำเนินงานไตรมาส 1/59 ทำกำไรทุบสถิตินิวไฮต่อเนื่อง หลังสัดส่วน NPL ลูกค้าในไทยปรับลดลง และยอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในกัมพูชาเติบโตเกือบเท่าตัว จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิตอลไฟแนนซ์ (FinTech) เปิดเผยว่า จากนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนเพื่อก้าวสู่ผู้นำธุรกิจดิจิตอลไฟแนนซ์ ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายนนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเพดานวงเงินการออกหุ้นกู้ จากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้ 2,000 ล้านบาท เป็น 2,500 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักลบกับวงเงินที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 500 ล้านบาท จะส่งผลให้มีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้อีกทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท

โดยการขออนุมัติเพิ่มวงเงินการออกหุ้นในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจไฟแนนซ์ ในกลุ่มประเทศ CLMV+I ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนามรวมถึงอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการปล่อยสินเชื่อที่ประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว พร้อมทั้งนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าควบรวมกิจการ (M&A) กับผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจโดยตรง ซึ่งบริษัทดำเนินการรุกหนัก อย่างต่อเนื่อง โดยในการควบรวมกิจการนั้นมีการเจรจาต่อเนื่องแต่ยังไม่มีข้อสรุป

ทั้งนี้ จากความสำเร็จของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 2,488.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.63% จากปี 2557 ที่มีรายได้รวม 1,862.35 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 582.89 ล้านบาท พุ่งขึ้น 395.15% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 117.72 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.156 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

นายทัตซึยะ กล่าวต่อว่า มีความมั่นใจในผลการดำเนินงานไตรมาส 1/59 จะมีแนวโน้มที่ดี สามารถสร้างประวัติศาสตร์ทำสถิตินิวไฮได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จากดำเนินธุรกิจของ GL ในประเทศไทยปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7.3% พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายลดสัดส่วน NPL อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ขณะที่การดำเนินธุรกิจไฟแนนซ์ในประเทศกัมพูชาก็มีอัตราเติบโตที่ดี จากการขยายพอร์ตสินเชื่อ เช่าซื้อ โดย GL มียอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงไตรมาส 1/59 เฉลี่ย 2,200 คันต่อเดือน เพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดปล่อยสินเชื่อเฉลี่ย 1,200 คันต่อเดือน ซึ่งส่งผลดีต่ออัตราการทำกำไรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว เนื่องจากต้นทุนในการดำเนินธุรกิจคงที่ หลังจากได้ทยอยลงทุนพัฒนาระบบไอทีเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิตอลไฟแนนซ์ได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ในกัมพูชาแล้ว ดังนั้นอัตรากำไรจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากตามรายได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น