GLF เปิดสำนักขายแห่งใหม่ ในร้านของตัวแทนจำหน่ายรายย่อยฮอนด้าในเขต Kralanh, เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

05 Feb 2016

วันนี้, จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สำนักงานขายแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ Honda Sub-Dealer Seng Hout Kralanh ซึ่งตั้งอยู่ที่ National Road #6, west of Kralanh market, Kampong Thkov village, Kampong Thkov commune, Kralanh district, จังหวัดเสียมเรียบ และเป็นสำนักงานขายแห่งที่ 148 ของบริษัทในประเทศกัมพูชา

ในขณะนี้บริษัทจึงได้เปิดสำนักงานแล้ว ดังนี้

– ในสำนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายฮอนด้า จำนวน 58 แห่ง ทั่วประเทศกัมพูชา และ

– ในสำนักงานขายของตัวแทนย่อยฮอนด้า จำนวน 90 แห่ง

รวมเป็น 148 แห่ง