การออกหุ้นใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

29 Jan 2016

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในหมวดการเงิน ได้ประกาศการออกหุ้นใหม่ซึ่งได้เข้าตลาดฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยที่บริษัทฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหม่คือ บริษัท J-Trust Asia ไปเมื่อเดือน ธันวาคม 2558 โดยจะเข้ามาเป็นทั้งผู้ถือหุ้นใหม่และเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในระยะยาวกับบริษัทฯ ด้วย

ตามสัญญาระหว่าง J-Trust กับเรานั้น J-Trust จะต้องถือหุ้นของเราอย่างน้อย 1 ปี จึงอาจพูดได้ว่า J Trust กับเราได้ร่วมมือกันก่อตั้งบริษัทย่อยทางการเงิน ในสาธารณรัฐอินโดนิเซีย คือ PT Group Lease Finance Indonesia (GLFI) นี้ด้วย และ ในฐานะที่ J Trust ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ถือหุ้น แต่นับว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วย J Trust จึงน่าจะถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกมาใหม่นี้นานกว่าเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น และเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่า การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในอินโดนิเซียนี้ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของเราทั้งสองบริษัท เราจึงขอต้อนรับ J Trust ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ และผู้ถือหุ้นอีกหลายทศวรรษ

ลิ้งค์ด้านล่างนี้เป็นประกาศของ บริษัท J Trust ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เรื่องการลงทุน 20 เปอร์เซ็นต์ ในหุ้น GLFI

http://www.jt-corp.co.jp/jp/2016/01/14/8874/?t=jn

1. ความเป็นมา

บริษัท J Trust จำกัด (“J Trust”) ได้เข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกโดย GL และได้ทำการแปลงสภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้ J Trust กลายมาเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ เราจะทำให้การเป็นหุ้นส่วนของเราเป็นรูปเป็นร่างและแน่นแฟ้นมากขึ้นโดยการลงทุนร่วมกันใน GLFI ประเทศอินโดนิเซีย

http://gl.listedcompany.com/news.html/id/503854/group/newsroom_homecorporate

GL จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการร่วมค้าแห่งนี้ และขยายธุรกิจการเงินของเราให้กว้างขวางขึ้น จากประเทศไทย กัมพูชา และลาว

J Trust ซึ่งได้ประกาศ กิจการร่วมค้าในครั้งนี้ มีธนาคาร PT Bank J Trust Indonesia, Tbk. (“J Trust Bank Indonesia”) เป็นบริษัทย่อย ธนาคาร J Trust Bank Indonesia เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหุ้นสถาบันการเงินที่ดี มีเสถียรภาพ และมีการขยายธุรกิจไปทั่วทั้งอินโดนีเซีย โดยมีสาขาถึง 62 แห่ง และหากได้ขยายธุรกิจในธรุกิจการเงินกับ GLFI ในครั้งนี้แล้ว คาดว่าจะทำให้ยอดปล่อยกู้ของ J Trust Bank Indonesia เพิ่มสูงขึ้นและทำให้ธนาคารมีผลกำไรมากขึ้นด้วย และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งของการตัดสินใจลงทุนในครั้งนี้

2. ภาพรวมของตลาด

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีประชากร 250 ล้านคน ซึ่งนับว่ามากที่สุดเป็นอันดับที่สี่ของประชากรโลก อินโดนีเซียยังเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแบบพลวัต ที่ถูกคาดว่าจะเป็นเครื่องผลิตการเจริญเติบโตของโลกในปีที่จะมาถึง ยิ่งกว่านั้น ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของประชากรหนุ่มสาวและการมีจำนวนประชากรจำนวนมาก จึงทำให้ตลาดอินโดนีเซียถูกมองว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นและมีศักยภาพในการเจริญเติบโตมากขึ้นด้วย

ด้านล่างนี้คือภาพรวมของตลาดอินโดนีเซีย
ก. มีการเพิ่มขึ้นของแรงงานอย่างต่อเนื่อง
ข. มีรายได้ที่จับจ่ายได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ค. มีอัตราเงินออมของครัวเรือนเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดของโลก

ตั้งแต่นี้ไป สถาบันการเงินในประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสินทรัพย์เงินฝากให้มากขึ้น พร้อมกันนั้น เพื่อเพิ่มผลกำไรให้ได้สูงสุด ประเด็นสำคัญสำหรับสถาบันการเงินดังกล่าว ก็คือ จะต้องมียอดเงินกู้ที่มีคุณภาพสูงเป็นหลัก พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจการเงิน ในการเพิ่มยอดขายสินค้าของตน ที่เรียกว่า “เงิน”

3. หน้าที่ของ GL

หลังจาก 30 ปีแห่งประสบการณ์ และความช่ำชองในธุรกิจการเงินในประเทศไทย GL ได้เริ่มขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก ในประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2555 ตามด้วยธุรกิจเช่าซื้อในประเทศลาว ในปี 2558 GL ได้พัฒนาและขยายเครือข่ายการขายโดยการเปิด จุดให้บริการ (point of sales, POS) ทั่วทั้งประเทศลาว และกัมพูชา เพื่อให้บริการทางการเงินให้กับ หลากหลายธุรกิจ เช่น การขนส่ง การเกษตรกรรม พลังงาน และ SME ด้วยการให้บริการทางการเงินจาก GL ทำให้ยอดขายสินค้าของหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ได้แก่ ฮอนด้า คูโบต้า และ พานาโซนิค เติบโตขึ้นในประเทศดังกล่าว จึงทำให้ GL ได้รับการยอมรับจากหุ้นส่วนธุรกิจดังกล่าวในด้านของความสามารถในการให้บริการทางการเงินที่มีความรู้ความชำนาญ และมีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น GL สามารถให้การสนับสนุน และเพิ่มยอดขายสินค้า “เงิน” ของ J Trust Bank Indonesia ได้เป็นอย่างดีด้วยการใช้ความรู้ทางธุรกิจ และการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครือข่ายจุดให้บริการของเรา

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากท่านต่อไป อีกทั้งได้รับอุปการคุณจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวโยงทุกท่านตลอดไป

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 GL ได้ประกาศข่าวเรื่องการร่วมค้านี้ โดยแจ้งว่าจะใช้ชื่อบริษัทว่า PT J Trust Finance Indonesia อย่างไรก็ตาม พวกเราได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อบริษัทนี้เป็น PT Group Lease Finance Indonesia ตามสัดส่วนการลงทุนของ GL ซึ่งมีมากกว่า นอกจากนั้น Group Lease ยังเป็นชื่อสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบริษัทการเงินในภูมิภาคอาเซียน