น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุ๊ปสีส จำกัด (มหาชน)

13 Oct 2017

เวลาเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ พระองค์จะสถิตอยู่ในใจราษฎร์ตราบนิรันดร์ด้วยการน้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์ท่านไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันตามที่ท่านได้พระราชทานไว้ จากโครงการนับพันเพื่อดูแลราษฎรผู้ยากไร้ สนับสนุนการศึกษาและความรักในดนตรีแจ๊ส ท่านทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพของท่านในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย

ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์และจะขอตามแบบอย่างรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงาน

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า นายโคโนชิตะ มิตซึจิ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน บริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน)