พนักงานและลูกค้าบริษัท GL ร่วมมือกันทำดีเพื่อพ่อ

05 Oct 2017

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประกาศให้มีบริการรับ-ส่งฟรี ในวันงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

‘พนักงานและลูกค้าบริษัท GL ร่วมมือกันทำดีเพื่อพ่อ’

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัท ธนบรรณ จำกัด ได้ประกาศให้มีบริการรถจักรยานยนต์ รับ-ส่งฟรีบริเวณวัดสเมียนนารี ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งสำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางไปถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 

บริษัท กรุ๊ปลีสฯ ได้จัดทำโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยให้บริการรถจักรยานยนต์ รับ-ส่งฟรี แก่ประชาชนทั่วไปในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 บริษัทฯได้ตั้งจุดบริการ รับ-ส่ง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ ตลาดนัดบองมาร์เช่ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ และเรือนจำกลางคลองเปรม และในวันดังกล่าวจะมีอาสาสมัครพร้อมรถจักรยานยนต์จำนวน 209 (สองร้อย ’เก้า’) คัน เป็นพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 100 คน และจักรยานยนต์รับจ้างกว่า 100 คน ซึ่งเป็นลูกค้าของทางบริษัทฯ ที่มีความยินดีจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งแก่อาสาสมัครทุกท่าน

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท พนักงานและกลุ่มลูกค้าที่จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยจะมีพนักงานอาสาสมัครอีก 107 คน ที่จะคอยอำนวยความสะดวกและดูแลสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน”

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รวมทั้งพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์อีกด้วย กิจกรรมนี้จะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่เวลา 7.30 – 18.00 น.