บริษัท GL Finance Indonesia และบริษัท TATA Motors Distribusi Indonesia บรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาเพื่อให้บริษัท GL เป็น Recommended First Choice สำหรับบริษัท TATA

10 Aug 2017

บริษัท TATA Motors Distribusi Indonesia (TMDI) และบริษัท GL Finance Indonesia (GLFI) มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าทางบริษัทได้ลงนามข้อตกลงเพื่อให้บริษัท GLFI เป็นบริษัทการเงิน Recommended First Choice ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของ TMDI ในประเทศอินโดนีเซีย ตัวแทนจำหน่าย TMDI จะอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ของโชว์รูมให้แก่บริษัท และ ทั้งบริษัท TMDI ตัวแทนจำหน่าย TMDI และบริษัท GLFI วางแผนงานในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ แบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัท TATA Motors ได้เริ่มจัดตั้งบริษัท TATA Motors Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทางบริษัทลงทุนเองทั้งหมดและเริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนกันยายน 2556 นับจากเริ่มดำเนินธุรกิจบริษัท TATA Motors Indonesia เติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่สำคัญในประเทศอินโดนีเซีย บริษัท GL Finance Indonesia (GLFI) คือบริษัทย่อยของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อชั้นนำและได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท GLFI ได้เริ่มกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2559