บริษัท BGMM ได้รับการอนุมัติเพื่อการขยายธุรกิจใน 4 ภาคและ 2 รัฐของประเทศพม่า

08 Aug 2017

บริษัท BGMM และตลาดสินเชื่อรายย่อยในประเทศพม่าเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัท BGMM มีเพียง 3 สาขาเมื่อบริษัท GL ได้เข้าซื้อกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เครือข่ายสาขาที่อยู่ในหลายพื้นที่จะเสริมให้บริษัท BGMM สามารถปล่อยเงินกู้และเรียกเก็บหนี้เฉพาะพื้นที่ได้มากขึ้นซึ่งเป็นจุดสำคัญของธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท BGMM ทางบริษัทยินดีที่จะประกาศว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัท BGMM ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินกิจการใน 4 ภาคคืออิรวดี มัณฑะเลย์ มาเกว และตะนาวศรี (นานินตายี) และอีก 2 รัฐคือรัฐชานและรัฐกะยา ทางบริษัทมุ่งหวังที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจในพื้นที่เหล่านี้และคาดหวังว่าบริษัท BGMM จะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของตลาดธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของประเทศพม่า รวมทั้งสามารถขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศพม่าได้