บริจาคอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

30 May 2017

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนบรรณ จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพคนพิการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา