GL ชำระค่าเสียหายตามคำสั่งศาลสิงคโปร์บางส่วน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอการตอบรับ

08 Jan 2021

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 GL ได้จ่ายเงินจำนวน 37,000,000 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 1,100,000,000 บาท) ให้แก่ JTA ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ที่ได้ตัดสินไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ให้ GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงินราว 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินเพียง 30% โดยประมาณของจำนวนเงินที่ JTA ฟ้องมา โดยความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น จำนวน 49 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,527 ล้านบาท) เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2563 แต่ GL นั้นระงับการจ่ายเงินไว้เนื่องจากการกระทำของ JTA

โดยก่อนหน้านี้ กรุ๊ปลีส ได้ชำระหนี้ให้กับ JTA เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ (685,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย) ในรูปแบบของการหักกลบลบหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งไทย ซึ่งได้ตัดสินไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า ให้ JTA ชำระเงินจำนวน 685.5 ล้านบาท (รวมค่าทนายความ) แก่ GL เนื่องจาก JTA ได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตด้วยการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GL ในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ GL โดย GL ได้โอนสิทธิในการรับชำระหนี้ตามคำพิพากษานี้ให้แก่ GLH และได้นำไปหักกลบลบหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศสิงคโปร์

GLH ไม่ใช่จำเลยเพียงคนเดียวในคำพิพากษาของสิงคโปร์ที่ถูกพิพากษาให้ชำระหนี้ เนื่องจาก “ผู้กู้ไซปรัส” บางคนที่เป็นหนี้เงิน GL ก็เป็นจำเลยด้วยดังนั้นจึงต้องร่วมรับผิด ซึ่งจำเลยบางคนจะช่วยชำระเงินในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยชำระเงินโดยตรงไปยัง JTA แทนที่จะจ่ายมาที่ GLH และขณะนี้ ผู้กู้กลุ่มไซปรัสมีเงินสดจำนวนนี้อยู่ในบัญชีของตนแล้ว แต่ถูกศาลสั่งห้ามโอนเงินตามคำร้องของ JTA

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรายินดีที่จะเสนอแผนการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับ JTA เพื่อให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาลประเทศสิงคโปร์ ด้วยเงินจำนวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐจากประเทศไทย กับค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลไทยจำนวน 685 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และอีก 9 ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้กู้กลุ่มไซปรัส เราได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วและอยู่ระหว่างการชำระเงินเต็มจำนวนตามคำพิพากษา สิ่งสำคัญคือเราอยากให้ทราบคือไม่เพียงแต่เราจะชำระหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อยุติหนี้ของ GLH เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้กู้ GLH บางรายที่จ่ายเงินประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐในนามของ GLH ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรายังสามารถเรียกเก็บเงินจากพวกเขาได้หาก JTA ไม่เข้ามาแทรกแซงทางกฏหมาย ทางกลุ่ม GL มีความพร้อมที่จะกลับไปขยายธุรกิจต่างประเทศด้วยสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งและระดับเงินสดที่มีอยู่อย่างมาก”

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สุทิศา ไตรกิศยาโสภณ หรือ ภูมิรพี ศิริบรรณ
โทร.0-2693-7835-8 ต่อ 25 หรือ 21
มือถือ 098-996-2454 หรือ 081-587-5199