GL ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร พร้อมแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ด้านนายทัตซึยะ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

15 Oct 2020

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร พร้อมแต่งตั้ง นายริกิ อิชิกามิ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารงานในกลุ่ม GL ภาคพื้นเอเชียมานานกว่า 8 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทย่อยแห่งแรกของ GL ในต่างประเทศ คือ GLF ในประเทศกัมพูชาเมื่อปี 2012 ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตเป็นประเทศแรกในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังเป็นผู้บุกเบิกทางด้านดิจิตอลไฟแนนซ์ ของ GL โดยได้ใช้รูปแบบดิจิตอลไฟแนนซ์ในประเทศลาวและพม่า โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำรูปแบบดิจิตอลไฟแนนซ์มาช่วยให้ธุรกิจในกลุ่มของ GL เป็นไปตามที่ต้องการได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะที่ด้านนายทัตซึยะ โคโนชิตะ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับนายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ช่วยดูแลในเรื่องความสัมพันธ์กับนักลงทุน

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า GL จะมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ซึ่งมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารงานในกลุ่ม GL ภาคพื้นเอเชียมานานกว่า 8 ปี เนื่องจาก GL มีความคืบหน้าทางด้านคดีความ และมุ่งเน้นในการบริหารธุรกิจให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้บริหารให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ตัวบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการแต่งตั้งให้ นายริกิ อิชิกามิ เข้ารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ของ GL โดยผมยังคงดำรงตำแหน่งใน GL เป็นรอง CEO ช่วยดูแลในเรื่องความสัมพันธ์กับนักลงทุน นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ได้ร่วมดำรงตำแหน่งรอง CEO กับข้าพเจ้าอีกหนึ่งคน รับหน้าที่ดูแลในฝั่งประเทศพม่าและลาว ซึ่งทุกคนที่กล่าวมานี้ เป็นผู้ที่มีรายชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของ GL อยู่แล้วทั้งสิ้น

นายริกิ อิชิกามิ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทย่อยแห่งแรกของ GL ในต่างประเทศ ซึ่งก็คือ GLF ในประเทศกัมพูชาเมื่อปี 2012 และ GLF ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา GLF เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตเป็นประเทศแรกในประเทศกัมพูชา โดยเริ่มต้นจากการที่มีลูกจ้างเพียงไม่กี่คน และไม่มีตัวแทนจำหน่าย นายริกิตระเวนไปทั่วกัมพูชา เจรจากับตัวแทนจำหน่ายและสร้างธรุกิจให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น เขาสร้างและบริหารธุรกิจ และตอนนี้ GLF มีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 200 คน และเป็นบริษัทเช่าซื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 8 ปีนี้ อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกทางด้านดิจิตอลไฟแนนซ์ ของ GL และหลังจากที่ประสบความสำเร็จในกัมพูชาแล้ว GL ได้ใช้รูปแบบดิจิตอลไฟแนนซ์นี้ในประเทศลาวและพม่า โดยเชื่อว่าความรู้ความสามารถของนายริกิ จะสามารถช่วยให้ธุรกิจในกลุ่มของ GL เป็นไปตามที่เราต้องการได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ นอกจากจะเป็นกรรมการของ GL แล้ว ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในสามบริษัทย่อยของ GL คือ GL-AMMK กับ BG Microfinance ซึ่งทั้งสองบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า และ GL Leasing ในประเทศลาว นายคานาเมะได้ขยายธุรกิจในกลุ่มของ GL ไปประเทศพม่า โดยเน้นเรื่องเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ของเราอีกด้วย การปล่อยกู้รายย่อย นายคานาเมะ ยังคงดูแลหน้าที่ของเขาในประเทศพม่าและลาว พร้อมกับให้คำปรึกษาแก่ CEO คนใหม่ของเรา รวมทั้งบริหารจัดการในกลุ่มของ GL

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นี่คือการปรับโครงสร้างผู้นำองค์กร ไม่ใช่การเปลี่ยนผู้นำ นายคานาเมะ นายทัตซึยะ และผม เป็นกรรมการของ GL และมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรมานานหลายปี เราเพียงแต่ปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้บริหารให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ตัวบริษัทและผู้ถือหุ้น และมุ่งเน้นในการบริหารธุรกิจให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น”