ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ(แผนกคดีล้มละลาย) พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล้มละลายกลางโดยยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GL ที่ยื่นโดย JTA และคำตัดสินนี้ถือเป็นที่สุด

29 Sep 2020

นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“GL”) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นี้ ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ(แผนกคดีล้มละลาย) (“ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ”) ซึ่งพิพากษายืนตามคำตัดสินของศาลล้มละลายกลางที่ให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GL ที่ยื่นโดย JTA

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คดีนี้ถึงที่สุดแล้วและศาลก็ได้ตัดสินว่าการดำเนินธุรกิจของ GL ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเข้าสู่กระบวนฟื้นฟูกิจการ โดยการที่ศาลได้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่ยื่นโดย JTA มาแล้วติดต่อกันสามครั้งอย่างต่อเนื่องในหลายชั้นศาล แสดงให้เห็นว่าศาลไม่เห็นด้วยกับคำร้องของ JTA

เราเชื่อว่าข้อกล่าวอ้างของ JTA นั้นเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุผลไปสู่การที่ GL ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ JTA ดำเนินคดีโดยมีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวัน 5 มีนาคม 2563 สั่งให้ JTA ชดใช้ค่าเสียหายแก่ GL จำนวน 685.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคดีนั้นเป็นการเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของ JTA เฉพาะในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึง 19 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ GL ต้องตกอยู่ภายใต้สภาวะพักการชำหนี้ครั้งแรก นับแต่นั้นมา JTA ยังคงใช้ศาลเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเสียหายให้ GL

เพื่อเป็นการโต้ตอบ ในช่วงต้นเดือนนี้ GL ยื่นฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนวน 9,130 ล้านบาท สำหรับความเสียหายและค่าทนายความ ซึ่งเกิดจากการดำเนินฟ้องคดีโดยมีเจตนาไม่สุจริตของ JTA เป็นการเรียกค่าเสียหายที่เกิดในช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง 11 กันยายน 2563 GL มีความยินดีกับคำพิพากษาในวันนี้ และเราหวังว่าคำตัดสินนี้จะทำให้ JTA ล้มเลิกกลยุทธ์ที่ใช้การดำเนินการทางกฎหมายต่างๆอันเกิดจากเจตนาที่ไม่สุจริต