ศาลแพ่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของ JTA

31 Jul 2020

เจ ทรัสต์ เอเชีย (JTA) ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว

ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 GL ได้บอกเลิกสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อ JTA เนื่องจาก JTA ใช้สิทธิไม่สุจริตในการยื่นฟ้องคดี โดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GL และถูกศาลตัดสินยกคำร้องไปแล้วหลายครั้ง และ JTA ยังถูกศาลในคดีแพ่งพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ GL เป็นเงินจำนวน 685.5 ล้านบาท (ประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากการที่ GL ต้องตกอยู่ภายใต้สภาวะพักชำระหนี้ อันเกิดจาก JTA ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว

ศาลแพ่งพิพากษาให้ JTA ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 685.5 ล้านบาท แก่ GL จากการที่ GL ตกอยู่ภายใต้สภาวะพักการชำระหนี้ในรอบแรก ในส่วนคดีฟื้นฟูกิจการนั้น ศาลได้ยกคำร้องแล้ว แต่ JTA ก็ยังคงอุทธรณ์ต่อไป เพื่อขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของ GL ส่งผลให้ GL ตกอยู่ภายในสภาวะพักการชำระหนี้เป็นครั้งที่สอง กินเวลาเกือบครึ่งปีของปี 2562 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของ GL ประมาณ 2,380 ล้านบาท (ประมาณ 72 ล้านเหรียญสหรัฐ) ความเสียหายทั้งสองครั้งนี้ GL สามารถเรียกร้องต่อ JTA ได้มากกว่า 3 พันล้านบาท (ประมาณ 93 ล้านเหรียญสหรัฐ) GL ได้ขอหักกลับลบหนี้กับจำนวนเงินของหุ้นกู้แปลงสภาพ

เนื่องจากการที่ GL บอกเลิกสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพ และขอหักกลบลบหนี้กับความเสียหายที่เกิดขึ้น JTA ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวเป็นเงินจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และศาลได้ยกคำร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563