GL และ Creation บรรลุข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ คาดช่วยให้บริษัทฯ ฝ่าสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ไปได้ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

17 Apr 2020

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Creation Investment ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพของ GL มูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และครบกำหนดเมื่อ 30 มีนาคม 2563 ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืน เป็นการทยอยชำระเป็นงวดๆ แทนที่จะชำระหมดครั้งเดียว ส่งผลให้ GL มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกระแสเงินสดในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 มากขึ้น นอกจากสถานการณ์โรคระบาดนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและการประกอบธุรกิจของ GL แล้ว ยังมีผลทำให้บรรดาการพิจารณาและการตัดสินคดีทั้งในสิงคโปร์และประเทศไทย ถูกเลื่อน และล่าช้าออกไปด้วย รวมถึงคดีความที่ GL ได้รับชัยชนะแล้ว อย่างไรก็ตาม GL ยังคงคาดว่าจะมีผลการตัดสินคดีต่าง ๆ ระหว่างปีนี้เกิดขึ้น

ในข้อตกลงนี้ GL และ Creation ตกลงให้ GL ทยอยชำระเงินคืน โดยชำระคืนเงินต้นจำนวน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายตามเงื่อนไขเดิมของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันที่ 14 เมษายน 2563 นอกจากนั้น GL จะชำระคืนเงินต้นจำนวน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน เริ่มชำระตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทั้งนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี และกำหนดจ่ายพร้อมกับเงินต้นงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2563

ในภาวะที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดCovid-19 ต่อเศรษฐกิจโลกได้นั้น GL พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบตามเดิมได้ ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามคำสั่ง lockdown ในหลายประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ GL ยังคงการจ้างงานพนักงานทั้งหมดของบริษัทตามเดิม ไม่มีการเลิกจ้าง หรือ ลดพนักงานแต่อย่างใด ด้วยการมุ่งเน้นในจัดการบริหาร จัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและการลดขนาดธุรกิจลง ประกอบกับความยืดหยุ่นภายใต้สัญญาที่ Creation มอบให้ จะทำให้สถานการณ์ของ GL ดีขึ้น มีความแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับผลกระทบของ Covid-19 หากเศรษฐกิจตกต่ำ

ด้วยการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความยากลำบากมาโดยตลอด 2 ปีนี้ ทำให้ GL ต้องฝึกฝน จดจ่ออยู่กับเป้าหมายและสามารถปรับตัวได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา บทเรียนนี้ทำให้ GL

สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของ Covid-19ในปัจจุบันนี้ได้ และยังคงพยายามสู้ต่อไปอย่างเต็มที่ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไป