JTrust ถอนฟ้อง GL ในคดีแพ่งกรณีละเมิดจากการหมิ่นประมาท

16 Jan 2020

ในปี 2561 JTrust ได้ยื่นฟ้อง GL เป็นคดีอาญาและคดีแพ่ง โดยกล่าวหาว่า GL กระทำการหมิ่นประมาทผ่านเวปไซด์ของ GL เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกคำฟ้องคดีอาญาของ JTrust เนื่องจากคดีไม่มีมูล ต่อมา JTrust ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยยังคงยกฟ้องตามเดิม

โดยศาลกำหนดวันนัดพิจารณาคดีช่วงเดือนมกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่าในวันนี้ JTrust ได้ตัดสินใจถอนฟ้อง ด้วยเหตุผลว่าไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับ GL ต่อไป ดังนั้นถือว่าคดีนี้เป็นอันสิ้นสุด เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับคำตัดสินของศาลในคดีนี้