กรุ๊ปลีส ประกาศผลชนะคดี หลังศาลฯ ยกฟ้องคดีฟื้นฟูกิจการ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มสูบปลายปีนี้ แม้ผลประกอบการ Q2/2562 พลาดเป้าที่ตั้งไว้

15 Aug 2019

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประกาศชัยชนะหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกฟ้องคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เตรียมเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มสูบปลายปี 2562 หลังผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 ขาดทุนสุทธิ 1.80 ล้านบาท เนื่องจากค่าดำเนินการทางกฎหมายที่สูงขึ้นและการปรับปรุงบัญชีที่เกิดขึ้น

นาย อาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัท ฯ ขาดทุน 1.80 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทำให้รายได้ลดลง 89 ล้านบาทหรือ 12.1% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ชดเชยความสูญเสียโดยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการลง 59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% ซึ่งยังไม่รวมค่าบริการทางกฎหมาย ทั้งนี้เป็นผลจากที่เรามีค่าดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นกว่า 31 ล้านบาท จากปีที่แล้ว และใช้งบประมาณ 59 ล้านบาท ในการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ IFRS 9 สำหรับการลงทุนในประเทศ ศรีลังกา ซึ่งทั้งสองรายการมียอดรวมกว่า 90 ล้านบาท และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผลประกอบการของเรา ไม่ดีเท่าที่ควรในไตรมาสนี้

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงทางบัญชีครั้งนี้ และค่าดำเนินการทางกฎหมายนั้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้ทางคดีในหลายประเทศ ส่วนของประเทศไทย บริษัทฯ ยังมีค่าดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคดีฟื้นฟูกิจการและการเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาคดีในสิงคโปร์”

นายทัตซึยะโคโนชิตะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรายังคงเดินหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการปกป้องธุรกิจควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเพื่อการเติบโตในอนาคต ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พร้อมที่จะขยายธุรกิจและทุ่มเททำงานอย่างหนักในเรื่องกฎหมายและการบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เราได้มีเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,378 ล้านบาท เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นทางธุรกิจ และยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามภาระผูกพันใดๆของบริษัทฯ ได้ในระยะสั้น ทั้งยังเพื่อช่วยลดขนาดของพอร์ตโฟลิโอลง อีกทั้งยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อให้ได้พอร์ตโฟลิโอที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นของเราบางส่วนผิดหวังกับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของเรา แต่ยอดขายที่ลดลงนั้นเป็นทางเลือกที่ยากลำบากที่เราทำเพื่อลดขนาดพอร์ตการลงทุนของเราในประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสำหรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และควบคุมพอร์ตโฟลิโอให้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวของธุรกิจครั้งต่อไปที่จะเริ่มในปลายปีนี้ ทั้งยังได้เห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอในภาพรวมของทั้งบริษัทฯ ของเรา ซึ่งตอนนี้เมื่อรวมกับยอดเงินสดที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่ดีในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพในการชำหนี้มากขึ้น และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นาย ทัตซึยะ กล่าวเสริมว่า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้กล่าวไว้ว่า บริษัทฯ มีค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายที่ค่อนข้างสูงจนส่งผลให้ไตรมาสนี้ผลกำไรลดลง ในขณะที่เราคาดหวังว่าเราจะไม่ต้องต่อสู้ในศาล เพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นและพนักงานของเรา ดังนั้นเราจึงต้องแบกรับภาระเหล่านี้ค่าใช้จ่ายในตอนนี้ ซึ่งวันนี้เราพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้ชำระไปแล้ว

สำหรับความคืบหน้าทางคดีล่าสุด เช้านี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องคดีฟื้นฟูกิจการ โดยตัดสินว่า กรุ๊ปลีส หรือ GL ไม่ได้อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และภาวการณ์พักชำระพักหนี้ (Automatic stay) อีกต่อไป โดยสาเหตุที่ศาลฯ ยกคำร้องคดีนี้ เนื่องจากศาลฯ พบว่าการเรียกร้องของ J Trust เกี่ยวกับจำนวนหนี้ของเรายังไม่ชัดเจนเนื่องจากการฟ้องร้องทางแพ่งระหว่าง GL และ J Trust ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และ บริษัทฯ ไม่ได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน”

โดยรวมแล้ว บริษัทฯ คาดว่าขนาดของพอร์ตโฟลิโอยังคงที่ ตามมาด้วยการเติบโตที่ต้องการคุณภาพที่สูงขึ้นภายในสิ้นปีนี้ เรายังคงสามารถรับมือกับความท้าทายที่เราต้องเผชิญและ หวังว่าจะบรรลุความเป้าหมายและส่งผ่านความสำเร็จนี้ไปยังผู้ถือหุ้นและพนักงานของเราต่อไป” นายทัตซึยะ กล่าวสรุป