กรุ๊ปลีส มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานเรียนดี ประจำปี 2562

31 Jul 2019

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL นำโดย นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายมุเนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาพนักงานกรุ๊ปลีส ประจำปี 2562 จำนวน 57 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 35 ทุน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 12 ทุน ระดับอนุปริญญา จำนวน 3 ทุน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 ทุน รวมเป็นมูลค่า 765,000 บาท ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานทุกระดับชั้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นพันธกิจของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)