กรุ๊ปลีส ได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่นำมาใช้คำนวณกลุ่มดัชนี SET CLMV และ sSET

19 Jun 2019

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณกลุ่มดัชนี SET CLMV และ ดัชนี sSET ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินจากทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการทำกำไรของหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี และเพิ่มหลักทรัพย์ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) ในดัชนี SETCLMV ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการประกอบกิจการในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ หรือ เวียดนาม (CLMV) ซึ่งการได้รับเลือกเข้าดัชนี SETCLMV บริษัทจดทะเบียนต้องมีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัทต่อปี หรือมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทจากประเทศในกลุ่ม CLMV และเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยและหลักเกณฑ์การซื้อขายอื่นๆ ปัจจุบันนี้ GL มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท

นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปี 2562 รายได้ทั้งหมดของ GL มาจากประเทศกัมพูชาคิดเป็น 19% เมียนมาร์ 8 % และ จากประเทศลาว 5 % รวมทั้งหมดประมาณ 32 % ของรายได้ทั้งหมด หรือ คิดเป็น 900 ล้านบาท จากประเทศในกลุ่ม CLMV ส่วนที่เหลือคิดเป็น 68 % ของรายได้ มาจากประเทศไทย(64%) และ ประเทศอินโดนีเซีย (4%) เราคาดหวังว่าในระยะยาวรายได้ของ GL จากกลุ่มประเทศ CLMV จะยังคงเพิ่มขึ้นและกลายเป็นสัดส่วนรายได้ที่ใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม เรายังคงคาดว่าประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราในอนาคต” 

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้สนับสนุนผู้ลงทุนในตลาดฯ ในการพิจารณาบริษัทที่มีศักยภาพในไทยและขยายธุรกิจออกไปยังตลาดประเทศข้างเคียงที่กำลังเติบโต เช่นเดียวกับช่วยนักลงทุนในการมุ่งเป้าขยายธุรกิจจากประเทศไทยไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีหลักการกำกับดูแลที่ดีและมีความคล้ายคลึงกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนั้น GL ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี sSET ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอ สามารถนำไปใช้เป็นดัชนีอ้างอิงเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับตลาดในประเทศไทย ทั้งนี้ GL มีความยินดีที่ตลาดฯ เลือกเราให้เป็นส่วนหนึ่งในนามของตลาดหลักทรัพย์

โดยรวมแล้ว GL มีความยินดีที่จะนำเสนอข่าวนี้มายัง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน และ ในตลาดของเรา ซึ่งการที่เราได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีเหล่านี้ ส่งผลทำให้หลักทรัพย์ของเรามีความน่าสนใจและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนของเรามากยิ่งขึ้น นี่เป็นอีกตัวอย่าง ของ GL ที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลของเราในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม เราภูมิใจที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเราในฐานะผู้ลงทุนผ่านการนำเสนอหลักทรัพย์ของเราในดัชนีดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องด้วยดีต่อไปในอนาคต